ตรวจสอบการอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลขสารบบ
14-2-01958-6-0889
ประเภท
ผลิต
อาหาร
วัตถุแต่งกลิ่นรส
ชื่อผลิตภัณฑ์(TH)
เทอร์ปีน เฟลเวอร์-2 (วัตถุแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ) (ขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมิได้มีส่วนประกอบของสารเสพติดและพืชต้องห้าม)
ชื่อผลิตภัณฑ์(EN)
TERPENE FLAVOUR-2 (NATURAL FLAVOUR) (We certify that the product does not contain narcotics and forbidden plants.)
สถานะผลิตภัณฑ์
คงอยู่

ชื่อผู้รับอนุญาต

บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด
ชื่อสถานที่
บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแร็นซ์ จำกัด

ที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 136/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160 โทรศัพท์บ้าน 02-1835810-17
สถานะใบอนุญาตสถานที่
คงอยู่